Toaleta mobilní (8 a více dní) WC klasik | Půjčovna nářadí DKNV
Domů > Nářadí a stavební technika > Vybavení staveniště, toalety > Toalety > Toaleta mobilní (8 a více dní) WC klasik

Toaleta mobilní (8 a více dní) WC klasik

Toaleta mobilní (8 a více dní) WC klasikZobrazit v plné velikosti
od 125 Kč
Doba výpůjčky Cena bez DPH Cena s DPH Poznámka
1-4 hodiny 103 Kč 125 Kč Cena za max. 4 hod.
1-5 dní 103 Kč 125 Kč Cena půjčovného za každých započatých 24 hodin
6-14 dní 103 Kč 125 Kč
nad 15 dní 103 Kč 125 Kč
Kauce: 5 000 Kč
Cena příslušenství není zahrnuta v ceně půjčovaného zboží
Kauci je ještě třeba navýšit dle vybraného příslušenství.:

:

Půjčit od: calendar
Množství:
Doba: (dny)
Zeptejte se

Toaleta mobilní (8 a více dní) WC klasik

V případě požadavku na zapůjčení na 1-7 dní využijte nabídku krátkodobého pronájmu WC Klasik.

Závoz do 48 hodin.

Mobilní toaleta k zapůjčení na dlouhodobé akce s nízkým denním poplatkem. Za zapůjčení se platí pouze uvedený denní poplatek k němuž je třeba přičíst pravidelné vyprázdnění. Platí pro zápůjčky delší než 8 dní.

Tato mobilní toaleta je určena k použití na staveništích a na kulturních akcích nejrůznějších typů. Výhoda zařízení spočívá především ve skutečnosti, že nevyžaduje připojení k vodovodní síti ani kanalizaci. V rámci bezpečnosti je toaleta vybavena protiskluzovou podlahou. Světlo je přiváděno do toalety přes střechu. Standardní příslušenství WC klasik je větraná nádrž, Mondo pisoár a držák na toaletní papír.

DLOUHODOBÝ PRONÁJEM
V případě, že doba trvání nájmu přesáhne 7 kalendářních dnů (dále jen „dlouhodobý nájem"), zavazuje se pronajímatel provádět u mobilních toalet, které jsou předmětem takovéhoto dlouhodobého nájmu, pravidelný servis 1x týdně. Tento pravidelný servis zahrnuje:
- čistění mobilní toalety,
- vyčerpání mobilní toalety,
- opětovné naplnění mobilní toalety provozní chemikálií,
- doplnění vody, pokud je toaleta vybavena nádrží na vodu
- doplnění toaletního papíru v mobilní toaletě,
- a parfémování mobilní toalety.
V ceně nájmu je zahrnuta doprava mobilní toalety (tzn. její dovoz, instalace a odvoz), v případě dlouhodobého nájmu je v ceně zahrnuto i provádění pravidelného servisu specifikovaného v odst. 2 tohoto článku, bez ohledu na délku trvání pronájmu a místo užívání.

Nájemce se pro případ, že by došlo ke ztrátě či poškození předmětu nájmu v důsledku vandalismu, zavazuje takovouto událost nahlásit Policii ČR neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku, kdy ztrátu či poškození předmětu nájmu zjistil, přičemž nájemce je povinen provádět kontrolu předmětu nájmu nejméně jednou za posledních 48 hodin. Poskytne-li nájemce předmět nájmu do užívání třetí osobě, je nájemce povinen zajistit splnění povinnosti podle předchozí věty touto třetí osobou. Poruší-li nájemce povinnost sjednanou v tomto odstavci, je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci smluvní pokutu ve výši 50.000, Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti; tím však není dotčen nárok na náhradu škody.

Jestliže se předmět nájmu ztratí nebo bude zničen, je nájemce povinen platit nájemné a poplatek z prodlení, dokud ztrátu nebo zničení věci pronajímateli prokazatelně písemně neohlásil.

Toaleta mobilní (8 a více dní) WC klasik

Rozměry 2,33 m x 1,22 m x 1,2 m /V x Š x H/
Kapacita nádrže 265 l
Hmotnost 73 kg
příslušenství větraná nádrž, mondo pisoár, držák toaletního papíru

Toaleta mobilní (8 a více dní) WC klasik

Předávací protokol (419,73 KB)Nabízíme

akční nabídka

PROVOZOVNA
PRAHA 4-LIBUŠ

Libušská 248
142 00 Praha 4-Libuš
E.: pujcovna@dknv.cz
Tel.: 800 600 700

PROVOZOVNA
ŘÍČANY U PRAHY

Černokostelecká 1794
251 01 Říčany
E.: ricany@dknv.cz
Tel.: 800 600 700

IČ: 273 75 021
DIČ: CZ 273 75 021
ID datové schránky: eway9cd

DKNV stavební Váš partner pro stavebnictví


Veloklasik - žijeme kolem

Cesta do Nice, cyklovýlety
Partneři:

TZB-info: vytápění, vzduchotechnika, instalace, úspory energie

www.estav.cz

svepomocilogojpg.jpg

stavebniserverlogojpg.jpg