Toaleta mobilní (paušál 1-7dní) WC klasik | Toalety | Vybavení staveniště, toalety | Nářadí a stavební technika | Půjčovna nářadí DKNV
Domů > Nářadí a stavební technika > Vybavení staveniště, toalety > Toalety > Toaleta mobilní (paušál 1-7dní) WC klasik

Toaleta mobilní (paušál 1-7dní) WC klasik

Toaleta mobilní (paušál 1-7dní) WC klasikZobrazit v plné velikosti
od 2 351 Kč
Doba výpůjčky Cena bez DPH Cena s DPH Poznámka
1-4 hodiny 1 943 Kč 2 351 Kč Cena za max. 4 hod.
1-5 dní 1 943 Kč 2 351 Kč Cena půjčovného za každých započatých 24 hodin
6-14 dní 1 943 Kč 2 351 Kč
nad 15 dní 1 943 Kč 2 351 Kč
Kauce: 5 000 Kč
Cena příslušenství není zahrnuta v ceně půjčovaného zboží
Kauci je ještě třeba navýšit dle vybraného příslušenství.:

:

Půjčit od: calendar
Množství:
Doba: (dny)
Zeptejte se

Toaleta mobilní (paušál 1-7dní) WC klasik

V případě požadavku na zapůjčení nad 7 dní využijte nabídku dlouhodobého pronájmu WC Klasik.

Závoz do 48 hodin.

Mobilní toaleta k zapůjčení na krátkodobé akce do jednoho týdne, nebo i na víkend. Za zapůjčení se platí pouze uvedený paušál, bez dalších poplatků a bez ohledu na dobu zápůjčky v rozmezí do 7 dní.

Tato mobilní toaleta je určena k použití na staveništích a na kulturních akcích nejrůznějších typů. Výhoda zařízení spočívá především ve skutečnosti, že nevyžaduje připojení k vodovodní síti ani kanalizaci. V rámci bezpečnosti je toaleta vybavena protiskluzovou podlahou. Světlo je přiváděno do toalety přes střechu. Standardní příslušenství WC klasik je větraná nádrž, Mondo pisoár a držák na toaletní papír.

KRÁTKODOBÝ PRONÁJEM
V případě, že doba trvání nájmu činí 1 až 7 kalendářních dní (dále jen „krátkodobý nájem"), nebude pronajímatel provádět pravidelný servis těchto mobilních toalet, zajistí pouze jejich dovoz, instalaci a následně odvoz při skončení nájmu.

Nájemce je oprávněn si s pronajímatelem sjednat v souladu s touto smlouvou i provádění tzv. mimořádného servisu. Mimořádný servis představuje servis probíhající v časovém rozsahu přesahujícím rámec servisu pravidelného, přičemž se za něj považuje stejný výčet služeb, jako v případě servisu pravidelného. Mimořádný servis mobilních toalet provádí pronajímatel za zvláštní úplatu.

Nájemce se pro případ, že by došlo ke ztrátě či poškození předmětu nájmu v důsledku vandalismu, zavazuje takovouto událost nahlásit Policii ČR neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku, kdy ztrátu či poškození předmětu nájmu zjistil, přičemž nájemce je povinen provádět kontrolu předmětu nájmu nejméně jednou za posledních 48 hodin. Poskytne-li nájemce předmět nájmu do užívání třetí osobě, je nájemce povinen zajistit splnění povinnosti podle předchozí věty touto třetí osobou. Poruší-li nájemce povinnost sjednanou v tomto odstavci, je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci smluvní pokutu ve výši 50.000, Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti; tím však není dotčen nárok na náhradu škody.

Jestliže se předmět nájmu ztratí nebo bude zničen, je nájemce povinen platit nájemné a poplatek z prodlení, dokud ztrátu nebo zničení věci pronajímateli prokazatelně písemně neohlásil.

Toaleta mobilní (paušál 1-7dní) WC klasik

Rozměry 2,33 m x 1,22 m x 1,2 m /V x Š x H/
Kapacita nádrže 265 l
Hmotnost 73 kg
příslušenství větraná nádrž, mondo pisoár, držák toaletního papíru

Toaleta mobilní (paušál 1-7dní) WC klasik

Předávací protokol (419,73 KB)Nabízíme

akční nabídka

PROVOZOVNA
PRAHA 4-LIBUŠ

Libušská 248
142 00 Praha 4-Libuš
E.: pujcovna@dknv.cz
Tel.: 800 600 700

PROVOZOVNA
ŘÍČANY

Černokostelecká 1794
251 01 Říčany
E.: ricany@dknv.cz
Tel.: 800 600 700

IČ: 273 75 021
DIČ: CZ 273 75 021
ID datové schránky: eway9cd

DKNV stavební Váš partner pro stavebnictví


Veloklasik - žijeme kolem

Cesta do Nice, cyklovýlety
Partneři:

TZB-info: vytápění, vzduchotechnika, instalace, úspory energie

www.estav.cz

svepomocilogojpg.jpg

stavebniserverlogojpg.jpg